Bestuur

Het beleid vaneen Bedrijven Investeringszone (BIZ), wordt bepaald door het bestuur. Dit bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de relevante partijen binnen het BIZ gebied, die financieel bijdragen aan de stichting. Het bestuur wordt voorgezeten door een (onafhankelijke) voorzitter en laat zich tevens adviseren door een aantal voor het gebied toonaangevende personen en organisaties. Door deze bestuurssamenstelling functioneert het bestuur tevens als platform voor het bespreken van ontwikkelingen. Bestuursvergadering normaliter elk kwartaal plaats.

Wat is BIZ

Veel ondernemers in een winkel/horeca gebied of bedrijventerrein willen de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving verbeteren, maar dan moet wel iedereen mee betalen. Hun concurrentiepositie verbetert dan en hun omzet gaat omhoog. Het is dan de kunst om genoeg collega’s mee te krijgen om de plannen goed te keuren. De gemeente zal de garantie moeten geven, dat de taakuitvoering voor “schoon, heel en veilig” prima voor elkaar zal zijn.

Voorbeelden van BIZ-activiteiten, die tot meer klanten leiden, zijn: evenementen, extra veiligheidsmensen op straat, vegen op koopzondag, aangepaste inrichting van de openbare ruimte en een goede gebiedsmarketing.

Freeriders

Er is echter altijd een groep bedrijven, die wel wil profiteren van de maatregelen maar er niet voor willen betalen. Deze ondernemers heten “freeriders”. Die groep is meestal zo groot dat de andere ondernemers weer geen zin hebben om voor alle kosten op te draaien. Uiteindelijk gebeurt er dan niets.

Gemiste kans

Dat is een gemiste kans voor ondernemers voor de klanten en de gemeente. Een “Bedrijven InvesteringsZone” (BIZ) is daarom zo’n slim en effectief instrument, omdat daarmee dit dilemma doorbroken wordt. In dit systeem kan een meerderheid van de vastgoedeigenaren en/of ondernemers plannen maken voor het hele gebied en de gemeente vragen om alle ondernemers en/of eigenaren een heffing op te leggen, Daaruit worden de door de ondernemers opgestelde plannen betaald. Alles wat de ondernemers doen is aanvullend op de taken van de gemeente. Daarom moet er een “service level agreement” worden afgesloten om te voorkomen dat de gemeente zijn taken vermindert als de ondernemers meer gaan doen.

Business Improvement District (BID)

In Canada en de VS is het voordeel van een BID al decennia geleden onderkend. Er is daarmee een instrument ontwikkeld vóór, door en van ondernemers, dat zich in veel -vooral Angelsaksische- landen op de wereld heeft verspreid. Sinds het begin van deze eeuw heeft dat ook in Engeland en Duitsland navolging gekregen.

Menger Advies heeft in 2005 in samenwerking met STOGO in opdracht van o.a. het Ministerie van EZ een rapport geschreven met een internationale verkenning naar de BIDs, waarin de voordelen en nadelen van BIDs in de Nederlandse situatie worden geanalyseerd. Het verhaal wordt met internationale voorbeelden van BIDs geïllustreerd. Conclusie was, dat een BID ook in de Nederlandse context veel voordelen heeft.

Experimentenwet BIZ

Sinds 1 mei 2009 is de experimentenwet BIZ in werking. In vele gemeenten wordt gewerkt aan de oprichting van een BIZ. Dat is geen eenvoudig karwei (zie aan de slag met een BIZ) want er zijn veel waarborgen in de wet ingebouwd, dat de ondernemers toch vooral geen gekke dingen doen met hun eigen geld. Gelukkig is er in 2013 door het Min EZ een evaluatie gepland en zal -na goede praktijkvoorbeelden- de wet gestroomlijnd kunnen worden.Op dit moment wordt met medewerking van het Ministerie van EZ er al een ruimere interpretatie van de experimentenwet gegeven in de FAQ’s op www.BIZ-NL.nl.

Wat is Centrummanagement?

Centrummanagement Barendrecht heeft als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling van het Barendrechtse centrum. Het zorgt ervoor dat nieuwe ontwikkelingen op gang komen en organisatorisch in goede banen worden geleid.

BuroRuud (Dhr. R. Hendrikson) is hier in de spil die partijen bij elkaar brengt. Samen moeten we het prachtige (winkel)centrum van Barendrecht eenduidig uitdragen naar bewoners, bezoekers en bedrijfsleven. Dat is in ieders belang! Wij leggen de lat hoog en doen er alles aan om te adviseren, ideeën aan te dragen, structuur aan te brengen en projecten op te zetten.

Bestuursleden BIZ Barendrecht

Voorzitter:    de heer A. Vijfvinkel
Penningmeester:   de heer P. Dubbeldam
Bestuurslid:  de heer A. Ettema
Bestuurslid:      mevrouw N. Trower
Centrummanager de heer R. Hendrikson
   
   

Downloads van 2015:

Begroting BIZ 2015 - 2020
Bedrijven investeringszone 2015

Downloads van 2013:

Informatieavond BIZ Barendrecht 20-11-2013

Downloads van 2012:

Biz Barendrecht - Jaarverslag getekend 2012

Nieuws

Inpakhuis van de Kerstman

Laat uw Kerstgeschenk gratis inpakken in het Inpakhuis van de Kerstman, locatie Middenbaan 72a / voorheen Witteveen.

Lees meer...

ZATERDAG 30 DECEMBER - BAREND & DREGJE TRAKTEREN

Op zaterdag 30 december sluiten we het winkeljaar af met heerlijke traktaties.

Lees meer...

KOOPZONDAG 24 DECEMBER

Op zondag 24 december is het koopzondag in Centrum Barendrecht. tussen 12:00u en 17:00u is er van alles te doen.

Lees meer...